HVAC ÜRÜNLERİ

HVAC ÜRÜNLERİ

Hvac nedir:
Kısa adıyla HVAC olarak bilinen: Isıtma, Soğutma, Havalandırma, iklimlendirmeyi düzenleyerek kontrol eden ve ortam konforunun sağlanmasına yardımcı olan sistemleri OR-FA 1985’ten bugüne kadar gelen bilgi birikimi ve iş tecrübesi ile piyasadaki en iyi ürün ve markalarla müşterilerine sunmaktadır. Gerektiğinde tecrübeli iş arkadaşlarımız siz müşterilerimize teknik destekte vermekteyiz. Binalardaki iklimi, sıcaklığı ve hava akışı iyi düzenlenmiş ve uygun değerlerde sabit tutulmuş sistemler, küf, bakteri, virus, mantar v.b zararlı organizmaları yaşanılan ortamdan uzak tutar. Şartlandırma ortamda yaşayanların sağlığı için çok önemlidir. Modern binalarda iklim kontrolü ve konfor, önemli bir tasarım unsurudur. Bunun yanında HVAC sistemlerinin otomasyonu ile  enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Günümüzde, HVAC sistemlerinde tüketilen enerjinin binanın toplam enerji tüketimindeki payı, kullanıma bağlı olarak % 15 ila %60’ına tekabül etmektedir. . Bu manada,  boşa giden enerjinin etkin ve verimli kullanımı, önemli bir tasarım unsurudur. Son yıllarda, Hvac konusunda yapılan çalışmalar, enerji sarfiyatını azaltılarak daha yüksek verimlerin elde edildiği sistemlerin gerekli olduğu ortaya konulmuştur. Bakımın önemi  her geçen gün artmaktadır. Periyodik olarak sezon geçişlerinde sistemlerin bakımlarının yapılması gerekmektedir.
Aşağıda ki şekilde, bir HVAC sisteminin ısı bazlı işleyişi yer almaktadır. Gerekli elemanlarla yapılan ölçümler sonucunda sistem, yapıya şekilde görüldüğü gibi olması gereken nem, sıcaklık gibi değerlerde hava girişi veya hava çıkışı sağlamaktadır.  Şeklin sol kısmında yapıdaki hava kontrolü ve havalandırma işlemi yapılırken sağ tarafında ise su ısıtma ve soğutma işlemi yapılmaktadır. En sağdaki soğutma kulesinde suyun soğutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Soğuyan su ile yapıdan gelen havanın soğutulması gerekiyorsa soğutulmaktadır. Eğer yapı içerisinde ısı artışı isteniyorsa ortada bulunan buhar kazanından çıkan sıcak hava mavi işaretle gösterilen pompa ve kırmızı ile gösterilen fan sayesinde yapı içerisine taşınır ve bu şekilde yapılardaki ısı kontrolü sağlanmış olur.
HVAC sistemlerinde sistemin kullanıldığı alan ve şartlar değişse bile sistem üzerindeki ana kontrol sistemleri belli başlı bazı başlıklar altında toplanabilir. Ana sistemin kontrolü sistem içerisinde bulunan belirli alt kontrollerin sağlanmasıyla oluşmaktadır. Alt kontrollerle denetim yapılarak parçalara bölünmüş bütün bir sistemin verilerini alt kontrollerden toplayıp ardından bütün alt sistemler arasındaki bağlantılar sağlanıyor ve sistemin kontrolü bu şekilde tamamlanıyor. HVAC sistemlerinin koordineli bir şekilde çalışması sistemin bütününde ve alt sistemlerinde bulunan kontrol elemanları sayesinde sağlanmaktadır. Sistemde bulunan ana kontrol elemanları aşağıdaki gibi listelenebilir;

Alt Kategoriler