VORTEX SEPARATÖR TİP: SL

    Buhar Seperatörü                                                          HAVA Seperatörü Tanıtım VORTEX SEPARATÖR tesisatta buhar, gaz ve basınçlı hava ile taşınan sıvıyı, merkezkaç (santrifüj) kuvvetiyle ayırarak filtreden geçirip kuru ve temiz hale…