Buhar ve Hava Separatörü Çalışma Prensibi

Buhar-Hava Vortex Separatör Tip: SL Buhar-Hava Vortex Separatör Tip: YS Doğalgaz Vortex Separatör Tip: DG Buhar-Hava Plakalı Separatör Tip: PL Hava Ayırıcı Tip:HSU Tortu ve Pislik Ayırıcı Tip:PSU Tortu-Pislik Hava Ayır. Tip:HPSU Buhar ve Hava Separatörü Nasıl Çalışır VORTEX SEPARATÖR tesisatta buhar, gaz ve basınçlı hava ile taşınan sıvıyı, merkezkaç (santrifüj) kuvvetiyle ayırarak filtreden geçirip…