Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları, ticari ve domestik binalarda soğutma(Klima sistemleri) ve ısıtma (Yerden ısıtma – Radyatörlü ısıtma  – Güneş enerji sistemleri) uygulamaları için kullanılır.

Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalar muhafazalı rotor teknolojisine dayanır ve en belirgin özellikleri salmastra kutuları veya salmastralarının bulunmamasıdır.

Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalarda sıvı motoru ve dönen parçaları soğutur ve yağlar. Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalar 40°C’lik  çalışma ortamında 120°C’lik akışkan sıcaklığına kadar işlevini sorunsuz olarak yerine getirebilmektedir. Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaların Motorunun hızı frekans konvertörü yardımı ile kesintisiz değiştirilebilmektedir.

Isıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanılan Islak Rotorlu Sirkülasyon pompalarının seçiminde tesisat ve binanın

Genel şartlarını dikkate alan iki ana değerden hareket edilmektedir. Bunlar;

  1. a) birimi genelde mSS olarak verilen Basma Yüksekliği ve
  2. b) birimi genelde m3/saat olarak verilen Debi olmaktadır.

Ancak pompa tipinin seçiminde bu iki ana kriterden başka diğer bazı hususların da dikkate alınması gerekmektedir. Bunlardan bazıları;

a) Akışkanın cinsi (normal su, damıtılmış su, glikol karışımı vb.)

b) Akışkanın sıcaklığı ve çevre sıcaklığı

c) Sistemin statik yüksekliği

d) Genleşme deposunun ön gaz basıncı

e) Pompanın bağlantı şekli (rakorlu veya Flanşlı)

f) Elektrik Şebeke Şartlan (Voltaj ve Frekans değeri vb.) olarak özetlenebilir.

Pompa seçiminde rol oynayan iki ana kriterden sirkülasyon debisinin tespiti sistemin ısı hesabından bağımlıdır.

Diğer ana kriter olan basma yüksekliği ise kapalı devre sistemlerde tesisatın toplam direnç kayıplarından, açık

devre sistemlerde ise direnç kayıplarına ek olarak ayrıca akışkanın transfer edildiği statik yükseklikten (kod

farkından ) bağımlıdır.

Özellikle basma yüksekliğinin proje safhasında teorik olarak hesaplanabilmesi oldukça zordur. Tesisatta

kullanılacak borular, fitting malzemeleri, radyatör, sayaç, ventil vb. diğer armatürlerin miktar ve nominal

ölçülerini ve yerleştirilmiş tarzlarını önceden eksiklik ve kesin olarak belirleyebilmek her zaman mümkün

olamayabilmektedir. Ayrıca tesisatın yarattığı direnç kayıpları, sistemde dolaştırılan debiye de direk olarak bağlıdır.

Basılan Sıvılar

Temiz su ve/veya agresif, aşındırıcı, katı parça içermeyen su.

Glikol (karışım oranı max. 1:1) esaslı ticari antifriz katkılar

içeren sular

Eğer glikol içeriği%20’yi geçerse, işletme bilgileri kontrol edilip,

düzeltme yapılmalıdır.

Isıtma suyu VDI 2035’e göre.

Teknik Özellikler

Debi:  Max 77  m3/h

Basma yüksekliği:  max 19 Mss

Çalışma sıcaklığı:  max. +130 ℃

Uygulama alanları:  Endüstriyel resirkülasyon sistemleri, havalandırma sistemleri, soğutma devreleri, ısı geri kazanım sistemleri ve sıcak su ısıtma sistemleri.


Bu kategoride ürün bulunamadı.