Dalgıç Pompası Nasıl Çalışır

Günümüzde zamanla ilerleyen sanayi atıkları ve geri dönüşümü olamayan maddeler doğayı olumsuz etkilemektedir. Yeraltı sularının kullanımı bu olaylar karşısında daha cazip bir durum almıştır. Dalgıç pompa elektrik enerjisi ile açığa çıkarılan mekanik güç sayesinde zor koşullarda dahi etkilenmeden sıvı transferine imkan veren sistemin genel bir adıdır. Kısacası, elektrik enerjisi ile sıvı transferidir. Dalgıç pompasının en…

Hidrofor Nedir ?

Hidroforlar binalarda, dairelerde, villalarda, site ve yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda şebeke suyunun veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır. Kısaca su basıncının yetersiz kaldığı her yerde kullanılan su basınçlandırma sistemleri diyebiliriz. Çoğunluğu elektrikle çalışan bu sistemler musluklarımızdan akan suyun basıncını arttırır. Bir hidrofor alacağınız zaman öncelikle kaç daireye su temin…

GAZ SEPERATÖRÜ

Gaz Seperatörü; Separatöre giren gazın bünyesindeki sıvı 1. kademede, uçuşan damlacıklar ise 2. kademede tutularak sisteme kuru gaz gönderilir. Ayrışan sıvı, toplama haznesinde toplanarak manuel veya otomatik olarak dışarı atılır.Buhar, hava, doğalgaz devrelerinde oluşan suyu ve mevcut pislikleri sistemden ayırarak buhar,hava ve doğalgazı temiz ve kuru halde getiren cihazlardır.Tesisat içerisinde  serbest halde dolaşan sıvı damlacıkları…

VORTEX SEPARATÖR TİP: YS

VORTEX SEPARATÖR’ leri gazdan sıvıyı ayrıştırma teknolojisinde; Buhar Separatörü, Hava Separatörü, Doğalgaz Separatörü, Karbondioksit Separatörü, Azot (Nitrojen) Separatörü, Yağ Buharı Separatörü, Vakum Separatörü, Sıvı-Gaz Separatörü, Isıtma ve soğutma sistemlerinde; Tortu ve Pislik Ayırıcı, Hava Ayırıcı, Tortu-Pislik ve Hava Ayırıcı Akaryakıt sistemlerinde; Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı, Tortu-Pislik ve Hava Ayırıcı Kompresör çıkışında kullanılacak Vortex Separatör su partiküllerinin %99′…

VORTEX SEPARATÖR TİP: SL

    Buhar Seperatörü                                                          HAVA Seperatörü Tanıtım VORTEX SEPARATÖR tesisatta buhar, gaz ve basınçlı hava ile taşınan sıvıyı, merkezkaç (santrifüj) kuvvetiyle ayırarak filtreden geçirip kuru ve temiz hale…